Nederlands als tweede taal op de werkvloer

Categorie:

Beschrijving

Bent u actief in de schoonmaakbranche, de agragrische of de zorgsector? Heeft u werknemers in dienst die Nederlands niet als moedertaal hebben? Kies dan voor een cursus Nederlands als tweede taal op de werkvloer. Daarbij krijgen anderstalige werknemers les van een docent die veel affiniteit heeft met uw branche. Hierdoor kan de docent zich wat het taalgebruik betreft gemakkelijk verplaatsen in de werknemer.

Om de lessen zo goed mogelijk af te stemmen op de praktijksituatie, vinden we het belangrijk dat docent en de manager van de afdeling regelmatig contact met elkaar hebben. Daardoor krijgt de docent een beter inzicht in werksituaties die voor de werknemer cruciaal zijn, en de manager blijft op de hoogte van de vorderingen van de deelnemers.

Niveaus

Conrado biedt in principe vier verschillende eindniveaus aan: A1, A2, B1 en B2. Als uw werknemers A2 bereikt hebben, kunnen zij het inburgeringsexamen doen. B1 is het niveau van het Staatsexamen NT2 programma I en B2 is het niveau van het Staatsexamen NT2 programma II. Gaan uw werknemers geen officieel erkend examen doen? Dan ontvangen zij van ons na afloop van de cursus, op basis van een eindtoets, een certificaat van deelname.

Hoe lang het duurt om het gewenste eindniveau te bereiken, hangt onder andere van het beginniveau van uw werknemers af. Klik hier voor de niveautoets. Verder geldt natuurlijk: hoe meer tijd er voor zelfstudie is, hoe hoger het leertempo.

Willen uw werknemers een hoger eindniveau bereiken? Dat is mogelijk. Ook hiervoor kunt u contact met Conrado opnemen.

Opbouw cursus

Tijdens de training is er zowel aandacht voor de algemene taalvaardigheid in het Nederlands als voor het specifieke taalgebruik in uw branche. Hierbij richten werknemer en docent zich op de spreek- en schrijftaal die regelmatig op de werkvloer wordt gebruikt. De docent traint bijvoorbeeld met de cursist losse onderdelen van spreeksituaties uit de praktijk, waarop een rollenspel van de gehele spreeksituatie volgt.

E-learning kan een zinvolle aanvulling op de contacturen zijn. Bij e-learning krijgt de cursist een gebruikersnaam en password waarmee hij op de website van Conrado kan inloggen en thuis taaloefeningen kan doen. De docent en de cursist kunnen op deze manier ook op elk gewenst moment inzicht krijgen in de scores die zijn behaald op verschillende onderdelen. Aan het einde van de training ontvangt de deelnemer hiervan een rapportage.

Cursusduur en prijzen

Afhankelijk van de beschikbaarheid van uw werknemers zijn er cursussen mogelijk vanaf 2 uur per week. Na een aantal weken kunnen uw werknemers al een significante verhoging in taalniveau bereiken en ze kunnen het geleerde meteen in de praktijk toepassen. Bij een groep van bijvoorbeeld vijf werknemers van ongeveer gelijk taalniveau kunnen wij een scherpe offerte voor u maken.