Waarom Conrado?

Effectieve en motiverende didactiek

Wij maken gebruik van de meest moderne lesmethodes en van werkvormen zoals rollenspelen en andere activerende werkvormen. Hierbij is de participatie van de cursist groot, waardoor de lesstof beter beklijft. In groepslessen is er volop gelegenheid om met andere cursisten te oefenen. We vinden het belangrijk dat cursisten niet alleen klassikaal de gelegenheid krijgen om te spreken maar zeker ook onder elkaar in tweetallen of in kleine groepen. Deze manier van leren levert snel resultaat op en werkt motiverend.

Naast deze facetten hechten wij er veel waarde aan dat de cursist plezier heeft in het volgen van de cursus. Een taal leren kan namelijk heel leuk zijn: onze enthousiaste docenten geven lessen met veel variatie en gericht op situaties uit het dagelijks leven. Functioneel taalgebruik is dus, naast frequente woorden, uitspraak en grammatica, een bijzonder aandachtspunt in ons taalonderwijs.

Praktijk

Conrado vindt het belangrijk dat cursisten het geleerde in praktijk kunnen brengen, hun kennis verder vergroten en contacten opdoen. Daarom helpt Conrado cursisten graag om een stageplaats of vrijwilligerswerk te vinden. De afgelopen jaren hebben we hiervoor een groot netwerk opgebouwd. Ook afspraken met een taalcoach zijn een leuke en interessante ervaring. Dit geldt niet alleen voor cursisten Nederlands, maar ook voor cursisten die een andere cursus volgen, bijvoorbeeld Engels of Ondernemersvaardigheden. Onder Cursussen voor particulieren, Cursussen voor bedrijven (in-company training) en Cursussen voor overheden vindt u meer informatie.

Kleinschaligheid

Bij Conrado is het onderwijs kleinschalig en er is veel ruimte voor individuele aandacht. Het maximale aantal cursisten per groep is 12.

Uitgebreid netwerk van ervaren trainers en vertalers

Alle docenten hebben ruime ervaring in het geven van taalcursussen binnen bedrijven of organisaties en/of in het geven van privé-les. Zij hebben de doeltaal als moedertaal of beheersen deze op een vergelijkbaar niveau. De doeltaal is zoveel mogelijk voertaal tijdens de lessen. Naast de bestaande leergangen maken de docenten gebruik van eigen ontwikkeld materiaal. Mede daardoor kunnen ze een onderwijsprogramma opstellen dat inspeelt op de doelen en behoeften van de cursist. Voor de vertaalwerkzaamheden beschikt Conrado over een vaste groep van vertalers.

Eindtoets en evaluatie

Alle deelnemers sluiten de cursus af met een eindtoets. Met behulp van de toetsresultaten kan Conrado vaststellen in hoeverre de verschillende vaardigheden zijn verbeterd. Daarnaast is er een evaluerend gesprek om te bekijken in hoeverre de gewenste einddoelen gehaald zijn en welke vaardigheden nog verdere aandacht verdienen. Hiermee kan Conrado dan rekening houden bij een eventuele vervolgcursus.

Voor bedrijven en overheden houden we tevens een tussentijdse evaluatie zodat we de cursus kunnen bijsturen als dat wenselijk is.