Cursussen voor overheden

Conrado verzorgt cursussen voor overheden. Gaat het om cursussen Nederlands voor inburgeraars? Zoekt u een partner voor re-integratietrajecten? Op veel gebieden zijn er mogelijkheden om cursussen op maat samen te stellen.

Conrado biedt de volgende trajecten aan:

Niveaus

Mogelijke beginniveaus zijn 0, A1 of A2, mogelijke eindniveaus A1, A2, B1 of B2. Op het eindniveau A2 kan de cursist ook het inburgeringsexamen doen, op het eindniveau B1 het Staatsexamen NT2 programma I en op het eindniveau B2 het Staatsexamen NT2 programma II.