Taalcursussen bij Conrado

Conrado verzorgt taalcursussen voor particulieren, bedrijfsleven en overheid. Honderden cursisten hebben de afgelopen jaren cursussen gevolgd en succesvol deelgenomen aan inburgering- en staatsexamens.

 

Nederlands leren
Inburgeringscursus
NT2 en staatsexamen

 

Cursus engels
Voor bedrijven
Voor Overheden