Staatsexamen NT2 programma I en II

Om in te burgeren in Nederland moet u Nederlands leren. Hiervoor bestaat een inburgeringsexamen. Met de cursussen van Conrado kunt u zich voorbereiden om het inburgeringsexamen, het Staatsexamen NT2 programma I of Staatsexamen NT2 programma II doen. Meer informatie over onze cursussen voor het inburgeringsexamen kunt u vinden bij onze inburgeringscursussen.

 

Hoe lang het duurt om het gewenste eindniveau te bereiken, hangt onder andere van uw beginniveau af. Verder geldt natuurlijk: hoe meer tijd u aan zelfstudie besteedt, hoe hoger uw leertempo zal zijn.

Voor de cursus Staatsexamen NT2 vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek staan uw doelen, uw beginniveau Nederlands en uw gewenste eindniveau Nederlands centraal. De persoonlijke behoeften en wensen, waaronder eventuele inburgeringsplicht – dat wil zeggen het moeten halen van het inburgeringsexamen – en de situatie en ambities betreffende werk en opleiding zijn bepalend wat het eindniveau Nederlands betreft. Bij de indeling van de groepslessen Nederlands zal bovendien rekening worden gehouden met de opleidingsachtergrond van de cursisten. De cursus Nederlandse taal voor het staatsexamen NT2 staat zeer goed aangeschreven zie hiervoor onze klanttevredenheidsscore op de website van Blik op Werk.

Kijk voor meer informatie over inburgeren op de website van de overheid: www.inburgeren.nl