ONA – Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt informatie

Op 1 januari  2015 is er een nieuw examen bijgekomen: orientatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als inburgeringsplichtigen na 1 januari 2015 in Nederland zijn gekomen dan is dit onderdeel verplicht voor het inburgeringsexamen. Als iemand wil naturaliseren is ONA ook een verplicht onderdeel na 1 januari 2015.

Tijdens de ONA cursus verkrijgt u goede kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt en hoe u zich het beste kan profileren om een baan te kunnen vinden die bij u past.

U leert tijdens de ONA cursus de volgende vaardigheden:

  • Het opstellen van een cv en een begeleidend schrijven.
  • Kennis van de Nederlandse bedrijfscultuur.
  • Wat zijn uw goede eigenschappen?
  • Welke vacatures passen bij u?
  • Hoe kunt u zich het beste presenteren op een sollicitatiegesprek?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor u op het gebied van opleidingen?

U stelt de portfolio samen met ondersteuning van de docent. In de portfolio bevinden zich bewijzen waaruit blijkt dat u voldoende kennis heeft van de Nederlandse arbeidsmarkt en u de vaardigheden heeft om een passende baan (of vrijwilligerswerkt) te vinden.

Aan het einde van de cursus is er een examentraining om zo goed mogelijk het gesprek te kunnen doen met de examenator van DUO.

Wijzigingen in de regeling

De wijzigingen zijn bedoeld om de lange wachttijd voor het examen terug te dringen. De minister gaat twee maatregelen doorvoeren om dit probleem op te lossen:

1- Nieuwkomers die 64 uur ONA-onderwijs hebben gevolgd via een inburgeringsbureau, hoeven geen eindgesprek met een examinator te voeren. Het portfolio moet wel ingeleverd worden. Nieuwkomers kunnen er ook voor kiezen wel een examen te doen, wanneer zij geen of minder dan 64 uur ONA-onderwijs willen volgen. Hierbij valt te denken aan hoger opgeleide inburgeraars.

2- Ook nieuwkomers die al een baan hebben, worden mogelijk vrijgesteld van het examen. Dit wordt nog onderzocht, evenals de banen die hiervoor in aanmerking komen.

De minister hoopt zo snel mogelijk de wijzigingen ten aanzien van de 64 uur en het eindgesprek te kunnen doorvoeren.