Alfabetiseringscursussen – informatie

Als andertaligen op het moment van aankomst in Nederland niet kunnen lezen en/of schrijven in hun eigen taal of in het Latijnse schrift, volgen zij een alfabetiseringscursus. Een deel van de cursisten zal het inburgeringsexamen niet halen. Om in aanmerking te komen voor naturalisatie zullen ze een haalbaarheidstoets doen nadat zij de taalcursus hebben voltooid. Ze krijgen een ontheffing van hun inburgeringsplicht nadat ze 600 lesuren hebben gevolgd bij een school die het keurmerk blik op werk heeft.

Voor de cursus vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek staan de doelen, het beginniveau en het gewenste eindniveau centraal. De persoonlijke behoeften en wensen, waaronder eventuele inburgeringsplicht, en de situatie en ambities betreffende werk en opleiding zijn bepalend wat het eindniveau betreft. Bij de indeling van de groepslessen zal bovendien rekening worden gehouden met de opleidingsachtergrond van de cursisten. We streven er bovendien bij Conrado naar om de groepen in te delen naar mate van alfabetisering. Deelnemers die bijvoorbeeld wel zijn gealfabetiseerd in hun moedertaal maar nog niet in het Latijnse schift zullen niet in dezelfde groep worden ingedeeld als cursisten nog niet zijn gealfabetiseerd in hun moedertaal.

Het alfabetiseringtraject bestaat uit drie fasen: a, b en c. Afhankelijk van de uitkomst van de intake starten de cursisten in een bepaalde fase. Als fase c doorlopen is kunnen zij doorstromen in een inburgeringstraject.