Reïntegratie: Zelfstandig ondernemerschap

Deze cursussen zijn bijvoorbeeld geschikt om re-integratietrajecten vorm te geven. Zij combineren het leren van de Nederlandse taal met het verwerven van een basisuitrusting om succesvol te zijn als zelfstandig ondernemer. De docenten die de lessen verzorgen beschikken uiteraard over de kwalificatie als docent Nederlands maar daarnaast ook over ervaring als zelfstandig ondernemer.

Niveaus

Mogelijke beginniveaus zijn 0, A1 of A2, mogelijke eindniveaus A1, A2, B1 of B2. Op het eindniveau A2 kan de cursist ook het inburgeringsexamen doen, op het eindniveau B1 het Staatsexamen NT2 programma I en op het eindniveau B2 het Staatsexamen NT2 programma II.

Opbouw cursus

Het traject steunt op de volgende pijlers:

  • Verwerving van de Nederlandse taal in woord en geschrift, met verdieping naar functionele kennis en vaardigheden voor ondernemers.
  • Oriëntatie op de Nederlandse samenleving, met verbreding naar functionele kennis en vaardigheden voor ondernemers.
  • Netwerken opbouwen en onderhouden, met autochtone en allochtone ondernemers/aspirant-ondernemers in het bijzonder binnen het eigen vakgebied.
  • Werken met de computer, zowel voor gedifferentieerd taalonderwijs als voorbereiding voor het digitaal rijbewijs, informatie verzamelen en specifieke ondernemersvaardigheden, zoals boekhouden en digitale belastingaangifte.
  • Volgen van een stage, aan het einde van het traject bij een ondernemer uit de gemeente.

Hiernaast is er aandacht voor allerlei ondersteunende vaardigheden zoals leren leren, plannen, organiseren, time-management, doorzettingsvermogen, ondernemersvaardigheden, sociale vaardigheden en interculturele communicatie.

Theorie en praktijk

Enkele voorbeelden van hoe Conrado de bovengenoemde punten vormgeeft:

  • Gastlessen van instanties zoals de Kamer van Koophandel, banken (microkrediet) en de Belastingdienst, die voor startende ondernemers cruciale informatie hebben. Vanaf A2.
  • Excursies naar midden- en kleinbedrijven van allochtonen en autochtonen binnen de gemeente. Vanaf Alfa. Diverse cruciale praktijksituaties worden geoefend in combinatie met deze excursies.
  • Ondernemerscoaches, cursisten krijgen ieder een persoon toegewezen die werkzaam is als zelfstandig ondernemer in zijn of haar gemeente. Deze ondernemers hebben bij voorkeur een soortgelijke achtergrond als de cursisten, bijvoorbeeld hetzelfde land van herkomst. De coaches hebben een bedrijf in de branche waar de interesse van de cursisten naar uitgaat. Zij hebben een voorbeeldfunctie en ondersteunen de cursisten bij het starten van een eigen bedrijf. Indien mogelijk volgen de deelnemers de taalstage bij het bedrijf van de coach.

Klik hier als u een overzicht wilt bekijken van de eindtermen van de ondernemersvaardigheden.