NT2-trainingen

De trainingen Nederlands als tweede taal (NT2) vormen een belangrijk deel van het cursusaanbod. Deze trainingen zijn bedoeld voor mensen die inburgeringsplichtig of -behoeftig zijn, die dus het Inburgeringsexamen, het Staatsexamen NT2 programma I of het Staatsexamen NT2 programma II doen. Tevens bieden we cursussen alfabetisering aan, bedoeld voor cursisten die onvoldoende zijn gealfabetiseerd in het land van herkomst.

In de lessen is er veel aandacht voor praktisch toepasbare mondelinge en schriftelijke kennis van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld door rollenspelen. Vooral in het kader van het inburgeringsexamen is kennis van de Nederlandse samenleving ook een belangrijk onderdeel van de cursus. De NT2-training zal meestal op een school of in een buurthuis plaatsvinden.

Conrado biedt in principe vier verschillende eindniveaus aan: A1, A2, B1 en B2. Als de cursisten niveau A2 bereikt hebben, kunnen zij het Inburgeringsexamen afleggen óf doorleren voor niveau B1, dat is het niveau van het Staatsexamen programma I. Cursisten die geen examen zullen doen, ontvangen van ons na afloop van de cursus een certificaat van deelname.

Hoe lang het duurt om het gewenste eindniveau te bereiken, hangt onder andere van het beginniveau van de cursisten af. Verder geldt natuurlijk: hoe meer tijd zij aan zelfstudie besteden, hoe hoger hun leertempo zal zijn.